آدرس : بلوار خرمشهر – ميدان تهران قديم – پايانه آزادگان
 
تلفن تماس :
 
مديريت : 33551225- 33552261
نمــابــر : 33561644
شماره پيامك : 30006044551225