تاريخچه تاريخچه

تاريخچه حمل و نقل و ترمينال در قزوين                     
 
    شهر قزوين در ادوار گذشته بعنوان يكي از شهرهاي مهم در مسير جـاده ابريشم قرار داشته و با توجه به سـابقـه تاريخي كه سالهاي بسياري بعنوان پايتخت ايران بود و از اهميت جغـرافياي خاص و ويژه برخوردار بوده است و درحـال حـاضـر نيز به دليــل نـزديكي به پايتخت و شـاهـراه مـواصـلاتي وكريدور شمال به جنوب و شرق به غرب بين چند استان مهم ايران، وجود مراكزمهم و متعدد آموزش عـالي، بويژه دانشگاههاي بين المللي امام خميني (ره) و آزاد اسلامي ، حضور دانشجويان خارجي و شهـركهـاي مهم صنعتي بـزرگ و كوچك و موقعيت ژئوپولتيكي اش و ... يكي از شهــرهاي مهم كشور به شمار مي رود.
    سـراي غيـاث نظام بعنوان مركزي جهت انتقال مسافرين مورداستفاده قرار داشته است که بعدها اين مکان به نام گاراژ "تهران سير" معروف گـرديد، که قديمي ترين گاراژ قزوين بوده است. گفته مي شود در سال 1320 ه.ش، تعداد 4 دفتر مسافربري که مسافرين خود را با اتوبوس به مقاصد خود مي رساندند، در قزوين فعاليت مي کردند. که عبارتند از: دفتر ايـران غرب (روبروي بازار قديمي قزوين) ـ قزوين تـور (گاراژ زعفراني ـ روبـروي مسجدالنبي(ص) ) ـ تهـران سير (ميـدان آزادي) ـ دفتر طهماسبي (خيابان امام (ره)).
    از 4 دفتر فوق فقط دو دفتر طهماسبي و اتوفردوسي (تهران سير) تا بعد از انقلاب شکوهمند اسلامي نيز فعاليت مي نمودند که در سال 58 اين دو دفتر به محل قديمي ترمينال شهرداري واقع در ميدان وليعصر منتقل گرديدند که اين نقل و انتقال سرآغازي جهت تمركـز حمل و نقل برون شهـري در قزوين بشمار مي رود.
باتوجه به طرح توسعه و گسترش شهـر و افزايش روزافزون جمعيت شهــري و نياز به ارائه خدمات مطلـوب و منـاسب به شهـروندان ، شهـرداري قزوين در ســال 1368 با اختصاص زميني مناسب به مساحت 5/12 هکتار که درقسمت جنوب شرقي شهر قزوين ، ترمينال فعلي را بنا نهاد تا گامي مهم و اساسي جهت ساماندهي بهتر حمل و نقل برون شهري برداشته باشد.(مساحت فعلي كه تملك شده است حدود 4 هكتار مي باشد و بقيه در طرح تملك قرار دارد)
    در همان سال 2 تعـاوني مسافربري البرز و تعـاوني 15 در ساختمان جـديـد مستقـر شده و با نظارت شهرداري قزوين فعاليت مي كردند و با توجه به ازدياد مسافرين و نياز به وجود شرکتهاي ديگر جهت ارائه خدمات مطلوب و رقابت سالم تعداد شرکتها به 13 شرکت افزايش پيدا نمود و در مهــــرماه 1378 باتوجه به گسترش فعاليتها و ضرورت ايجاد مديريت متمركز ، سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري قزوين تأسيس گرديد.