نبود مدیریت واحد، مهم ترین دليل حل نشدن مشکلات استان است

باید از جزیره ای عمل کردن و چندپارچگی پرهیز شود؛ زیرا نبود مدیریت واحد و عدم انسجام دلیل اصلی حل نشدن مشکلات استان است.

آماده پیگیری و حل مشکلات شهری هستیم

ملزم به تزریق امید به مردم هستیم و دراین راستا برای هرگونه همکاری و تعامل به منظور حل مشکلات استان و شهر قزوین آمادگی داریم

تاکسی های شهر نونوار می شوند

لایحه حمایتی بهسازی ناوگان تاکسیرانی و از رده خارج شدن ۳۲۲ تاکسی فرسوده از سطح شهر قروین از مصوبات دوازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر قزوین در سال جاری بود.

:مشکلات شهری با همکاری و تعامل نمایندگان مجلس حل می شود

با اهتمام، تلاش و تعامل نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با مجموعه مدیریت شهری مشکلات طرح های مسکوت مانده رفع می شود

تحقق مدیریت واحد شهری از مطالبات مجموعه مدیریت شهری قزوین است

پیگیری و تحقق موضوع مدیریت واحد و یکپارچه شهری از موضوعات مهم مجموعه مدیریت شهری و از مطالبات اصلی شهروندان است.

پروژه های عمرانی در مناطق سه گانه شهر فعال است

با مدیریت هزینه و برنامه‌ریزی و در راستای سیاستهای شورای اسلامی شهر قزوین پروژه های عمرانی در سطح مناطق سه گانه شهر فعال است