:مشکلات شهری با همکاری و تعامل نمایندگان مجلس حل می شود

با اهتمام، تلاش و تعامل نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با مجموعه مدیریت شهری مشکلات طرح های مسکوت مانده رفع می شود

تحقق مدیریت واحد شهری از مطالبات مجموعه مدیریت شهری قزوین است

پیگیری و تحقق موضوع مدیریت واحد و یکپارچه شهری از موضوعات مهم مجموعه مدیریت شهری و از مطالبات اصلی شهروندان است.

پروژه های عمرانی در مناطق سه گانه شهر فعال است

با مدیریت هزینه و برنامه‌ریزی و در راستای سیاستهای شورای اسلامی شهر قزوین پروژه های عمرانی در سطح مناطق سه گانه شهر فعال است