مشکل ساخت و ساز در منطقه اندیشه حل شود

بیش از هزار نفر از مالکان ناحیه اندیشه در پیچ و خم مشکلات ساخت و ساز زمین هستند که بایستی مشکلات آنها حل و رفع گردد.

از ابتدای شورای ششم پرداخت حقوق پرسنل به موقع و بدون فروش زمین انجام شد

امیدواریم در جلسات بررسی جزییات بودجه، اعداد و ارقام در بودجه 2020 میلیارد تومانی شهرداری قزوین در سال آینده به واقعیت نزدیک باشد.

توجه به هوشمند سازی فرآیندها از نقاط قوت بودجه شهرداری قزوین است

هوشمند سازی فرآیندها و بسیاری از فعالیتهای شهری از نقاط مهم و قوت بودجه شهرداری قزوین در سال آینده است.

تحقق شعار تکمیل پروژه های نیمه تمام در سال آینده نیازمند همکاری و همدلی بیشتر است

در راستای تسویه بدهی های بانک شهر، احیاء حقوق و جایگاه شهر قزوین در این بانک پیگیری های مجدانه ای توسط شهردار قزوین صورت گرفته که قابل تقدیر است.

تصویب 8 لایحه شهرداری قزوین

نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر قزوین ضمن بررسی لوایح و نامه های شهرداری قزوین با تصویب 8 لایحه موافقت نمودند.

بررسی جزییات لایحه بودجه 1401 شهرداری قزوین از هفته آینده آغاز می شود

از هفته آتی بررسی لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری قزوین در سال 1401 در دستور کار شورای اسلامی شهر قزوین قرار می گیرد و تا پایان بهمن ماه روند بررسی جزییات پایان خواهد یافت.