اختصاص ۴۵درصد یارانه به بهای پسماند شهروندان قزوینی

با موافقت اعضای شورای اسلامی شهر قزوین و با ارائه ۴۵ درصد یارانه، لایحه بهای مدیریت خدمات پسماند تصویب شد.

تسویه بدهی های شهرداری به بانک شهر برای شورا بسیار مهم است

به گفته رییس پارلمان محلی قزوین، مساله تسویه بدهي های شهرداری به بانک شهر، برای شورای اسلامی شهر قزوین بسیار مهم است و باید در این راستا اقدامات سریعتری صورت گیرد.