یکشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۶

اصلاح بودجه پروژه های عمرانی شهرداری بررسی شد

کمیسیون فوق العاده تلفیق عمران و امور زیر بنایی با مالی و اقتصادی به ریاست مهدی عبدالرزاقی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، کمیسیون فوق العاده تلفیق عمران و امور زیربنایی با مالی اقتصادی به ریاست مهدی عبدالرزاقی و با حضور معاونان و مدیران مجموعه مدیریت شهری برگزار شد.

بررسی لایحه اصلاح بودجه پروژه های عمرانی شهرداری دستور کار این جلسه بود که پس از بحث پیرامون آن مقرر گردید، بعد از اصلاح و اعمال نظرات اعضای کمیسیون، بودجه نهایی به صحن شورا ارائه گردد.

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط