یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۳

تاکید بر اتمام پروژه های ورزشی شهر در کمیسیون فرهنگی و ورزشی.

کمیسیون فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قزوین به ریاست مهدیه سادات قافله باشی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین،در کمیسیون فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شورای اسلامی شهر که با حضور معاونان و مدیران شهرداری همراه بود، بر تسریع پروژه های نیمه تمام مانند خانه تئاتر و فرهنگ تاکید شد.

براساس این گزارش، در این جلسه بررسی پروژه های عمرانی شهرداری با رویکرد فرهنگی و ورزشی در مناطق ۳ گانه و سازمان های نوسازی و زیباسازی در دستور کار قرار گرفت.

در ادامه بر اجرا و اتمام پروژه های ورزشی در راستای افزایش سرانه ورزش در شهر تاکید شد.

شایان ذکر است، در پایان استفاده از ظرفیت های تاریخی شهر مانند حمام بلور و حاج میرحسن جهت استفاده مسافران نوروزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط