شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۲

قافله باشي:

تکمیل پروژه های شهری نیمه تمام

سخنگوی شورای اسلامی شهر قزوین در تذکری به شهرداری بر ضرورت تکمیل و اجرای پروژه های کلنگ زنی شده تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ مهدیه سادات قافله باشی سخنگوی پارلمان محلی قزوین با تأکید بر این مطلب در جلسه علنی شورا گفت: شهروندان از اعضای شورا و مدیران شهری انتظار دارند تا طبق برنامه پروژه هایی که کلنگ زنی کرده اند را به نتیجه برسانند.

وی تصریح کرد: در خصوص پروژه سبزه میدان مینودر که ابتدای امسال و همزمان با هفته شورا توسط اعضای شورای اسلامی شهر قزوین و جمعی از مدیران شهری کلنگ زنی شد، هیچ اقدام اجرایی صورت نگرفته و لازم است تا این مهم هرچه سریع تر در دستورکار قرارگیرد؛ چرا که یکی از تعهدات شورای پنجم محسوب می‌شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قزوین در ادامه این جلسه، خواستار اعمال تخفیف 20 درصدی برای اجاره بهای کیوسک های مطبوعاتی در شهر قزوین شد و اظهار داشت: برای حمایت از مطبوعات استان، باید از کیسوک دارانی که در این حوزه فعالیت می کنند نیز حمایت شود.

قافله باشی تأکید کرد: باید سیاست‌های تشویقی مانند تخفیف در اجاره بها برای این کیوسک داران اعمال شود تا شاهد بازگشت روزنامه به دکه ها باشیم.

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر قزوین همچنین خواستار پرداخت معوقات 70 نفر از پرسنل شهرداری های مرکز و مناطق از سوی شهرداری قزوین شد.

احداث و نصب المان امام علی (ع) در میدان عدل که تاکنون چندین بار طرح آن از طریق سازمان های خدمات طراحی و زیبا سازی ارائه شده است، از دیگر موضوعاتی بود که سخنگوی شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص آن صحبت کرد.
 

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط