شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۲

مقدم سليمي:

کیوسکداران مطبوعاتی حمایت شوند

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین در صحن علنی شورای اسلامی شهر قزوین، خواستار حمایت اعضای پارلمان محلی اين شهر از کیوسک داران مطبوعاتی شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ وحید مقدم سلیمی در این جلسه گفت: تخفیف در اجاره بها به منظور حمایت از رسانه ها و کیوسکداران مطبوعاتی برای توجه بیشتر آنان به توزیع روزنامه و مطبوعات مدنظر است.

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین در خصوص تعرفه کیوسک ها و قرارداد کیوسک داران اظهار داشت: پيش از اين قرارداد اجاره این کیوسک ها سه ساله منعقد و در این مدت به ازای هر سال 10 درصد به اجاره بها افزوده شده است و اکنون با اتمام مدت قرارداد، منتظر تصمیم اعضای شورای اسلامی شهر قزوین در این خصوص هستیم.

به گفته مقدم سلیمی، 87 کیوسک در سطح شهر قزوین وجود دارد که تعدادی از آنها به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی واگذاری شده است و 15 کیسوک نیز به صورت مزایده ای هرساله قیمت گذاری می شود.

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین در این جلسه، خواستار تخفیف 20 درصدی اجاره بها برای کیوسکهایی که به توزیع مطبوعات می پردازند، شد.
 

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط