پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۱

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین:

اعضاي هيات رئيسه كميسيون مالي و اقتصادي شوراي اسلامي شهر قزوين انتخاب شدند

اعضاي هيات رئيسه كميسيون مالي و اقتصادي شوراي اسلامي شهر قزوين انتخاب شدند

اعضاي هيات رئيسه كميسيون مالي و اقتصادي شوراي اسلامي شهر قزوين انتخاب و اولین جلسه اين کمیسیون در سومین سال از فعالیت شورای پنجم برگزار شد.

بنابراين گزارش؛ براساس انتخابات برگزار شده، فرج اله فصیحی رامندی به عنوان رئیس، سیده منیره قوامی به عنوان نایب رئیس، احد چگینی به عنوان دبیر و محسن حق شناس به عنوان عضو انتخاب شدند.


/پایان پیام/

تصاویر مرتبط