یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

داودی:

شورای پنجم پیگیر مطالبات پرسنل آتش نشانی بوده و در این راستا گام بر مي دارد.

داودی، رئیس شورای اسلامی شهر قزوین در دیدار با مدیرعامل و پرسنل سازمان آتش نشانی:

نظارت بر آموزش، آمادگی جسمانی و اجرای مانورهای پیاپی در دستور کار آتش نشانان قرار گیرد.

شورای پنجم پیگیر مطالبات پرسنل آتش نشانی بوده و در این راستا گام بر مي دارد.
 

علیرغم وجود تمام تنگناهای مالی تعداد ۷ دستگاه اتومبیل آتش نشانی وارد چرخه این سازمان خواهد شد.
/پایان پیام/

تصاویر مرتبط