یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

دقيقي

آتش نشانان دلير مردان عرصه ايثار هستند و تلاش آنان در مقابله با حوادث ستودني است.

دقيقي ، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين در دیدار با مدیرعامل و پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین :

آمادگي جسماني آتش نشانان تاثير بسزايي در انجام صحيح عمليات در مواقع بحراني و حوادث دارد؛ بهمين منظور توجه بيش از پيش به ورزش آنان امري اجتناب ناپذير است.

آتش نشانان دلير مردان عرصه ايثار هستند و تلاش آنان در مقابله با حوادث ستودني است.


/پایان پیام/

تصاویر مرتبط