یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

چگینی:

در هنگام وقوع حوادث استان قزوین معین تهران است، اما در این راستا هیچ زیرساخت و امکاناتی در حد ملی نداریم.

چگینی، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين در دیدار با مدیرعامل و پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین :

در هنگام وقوع حوادث استان قزوین معین تهران است، اما در این راستا هیچ زیرساخت و امکاناتی در حد ملی نداریم.

قزوین در یک صورت می تواند در زمان حوادث به تهران خدمات دهد که امکانات و تجهیزات در حد ملی در اختیار استان قرار گیرد. این یکی از جدی‌ترین مطالبات مدیریت شهری قزوین است.

عنوان شهيد خدمت، زيبنده آتش نشاناني است كه در هنگام اجراي عمليات جان خود را از دست مي رود، انتظار مي رود اين موضوع در دستور كار مديران ذيربط قرار گيرد.


/پایان پیام/

تصاویر مرتبط