یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

یوسفی:

آتش نشانان قهرمانان ملی کشور هستند، فرشتگان نجاتی که در مواقع خطر جان خود را فدا مي كنند.

یوسفی، رئيس كميسيون سلامت وخدمات شهري شوراي اسلامي شهر قزوين در دیدار با مدیرعامل و پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین :

آتش نشانان قهرمانان ملی کشور هستند، فرشتگان نجاتی که در مواقع خطر جان خود را فدا مي كنند.

آتش نشانان از مقام انسانی و جایگاه الهی بالایی برخوردارند و باید مسائل رفاهی آنان به طور ویژه مورد توجه قرار گيرد.


آموزش شهروندان براي مقابله با حوادث در دستور كار جدي قرار گيرد.


/پایان پیام/

تصاویر مرتبط