یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

قافله باشي:

پیراهن سفید آتش نشانان پیام اور صلح و امنیت است.

قافله باشي، سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين در دیدار با مدیرعامل و پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین :

پیراهن سفید آتش نشانان پیام اور صلح و امنیت است.

امروز مشکل نقدینگی مشکل کل کشور است، اما امید می رود تا در راستای تکمیل تجهیزات و رفاه پرسنل آتش نشاشی گام برداریم.

نامگذاری یکی از میادین شهر به نام آتش نشان اتفاق مباركي است و به زودي المان آن نيز ساختن و نصب خواهد شد.
 

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط