یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

عبدالرزاقی

محله دباغان وضعیت نابسامانی دارد که باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.

عبدالرزاقی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر قزوین در دیدار با استاندار قزوین:

باغستان سنتی قزوین میراث چند هزار ساله ای است که برای حفظ و احیای آن باید تلاش کرد چرا که امروز کمتر از ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از این باغ ها باقی مانده است.

:در حال حاضر شهرداری قزوین با اختصاص چهار ميليارد و ٥٠٠ ميليون تومان بودجه برای حفظ و احیای این باغ ها، تنها ارگاني است که برای حفظ آن تلاش می‌کند اما این کار نیازمند همکاری تمامی دستگاه ها است.

محله دباغان وضعیت نابسامانی دارد که باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.

 محور نسیم‌شمال مهمترین شریان کمربندی شهر قزوین است که در حال بهسازی بوده و در راستاي رفاه حال شهروندان درخواست تعریض این مسیر را داریم.

/پایان پیام/
 

تصاویر مرتبط