یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

قافله باشی:

امروز شاهد آن هستیم که سکونت های غیر رسمی مکانی برای رشد آسیب‌های اجتماعی شده است و باید به طور جدی پیگیری شود.

قافله باشی، سخنگوی شورای اسلامی شهر قزوین در دیدار با استاندار قزوین:

با توجه به هرم جمعیتی استان قزوین زیرساخت‌ها در حوزه فرهنگ و ورزش جوابگوی نیازهای شهروندان نیست، در همین راستا پیشنهاد می شود پردیس سینمایی راه اندازی شود.

نبود گالری هنري ، سالن کنفرانس و همایش های بین المللی از دیگر مشکلات این شهر بوده که امروز از مطالبات جدی هنرمندان و هنردوستان قزوینی است.

امروز شاهد آن هستیم که سکونت های غیر رسمی مکانی برای رشد آسیب‌های اجتماعی شده است و باید به طور جدی پیگیری شود.

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط