یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

یوسفی:

خدمات دهی به مناطق کم برخوردار و منفصل شهری نیازمند کمک و همکاری مستقیم استانداری است‌.

یوسفی، رئیس کمیسیون سلامت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر قزوین در دیدار با استاندار قزوین:
 

رویکرد شورای پنجم ایجاد نشاط و سرگرمی در بین شهروندان با هدف کاهش آسیب های اجتماعی است که در این راستا در سه بخش حمایت از تیم های ورزشی، ورزش همگانی و تیم داری ورود کرده و در همین مسیر گام برداشته ایم.

برای آسایش و رفاه حال شهروندان باید همکاری و هماهنگی بین دستگاهی بیش از پیش بوده و توسعه شهر قزوین مبتنی بر سند توسعه استان باشد.

خدمات دهی به مناطق کم برخوردار و منفصل شهری نیازمند کمک و همکاری مستقیم استانداری است‌.


/پایان پیام/

تصاویر مرتبط