شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

فصیحی رامندی:

ساماندهی ورودی های شهر، تعیین و تکلیف محله امامزاده حسین (ع) و شهید انصاری از اصلی ترین و اساسی ترین مشکلات این شهر است.

فصیحی رامندی، عضو شورای اسلامی شهر قزوین در دیدار با استاندار قزوین:

ساماندهی ورودی های شهر، تعیین و تکلیف محله امامزاده حسین (ع) و شهید انصاری از اصلی ترین و اساسی ترین مشکلات این شهر است.

در راستاي ساماندهي سيما و منظر شهري و رفاه حال شهروندان و ساكنان اين محله ها باید تصمیم گیری كرده و به طور جدی وارد عمل شد.
 

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط