یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

حق‌شناس:

یکی از مشکلات اساسی که تا به امروز شهر قزوین از آن رنج برده، كمبود مدیریت ارشد با اقتدار لازم بوده است.

حق شناس،عضو شورای اسلامی شهر قزوین در دیدار با استاندار قزوین:

یکی از مشکلات اساسی که تا به امروز شهر قزوین از آن رنج برده، كمبود مدیریت ارشد با اقتدار لازم بوده است.

قزوین ظرفیت بی‌نظیری در راستای منابع آبی و خاکی دارد که می توان به این ظرفیت به عنوان منابع اقتصادی نگاه کرد.

استان قزوین برای رونق صنعت گردشگری نیازمند احداث فرودگاه است و در حال حاضر ایستگاه سم‌پاشی قزوین فعال ترین فرودگاه خاورمیانه است.

با همکاری های لازم بین دستگاهی و همتی که در شورای پنجم وجود دارد می توان در دو سال باقیمانده از عمر اين شورا، قزوین را به شهری بدون گدا، بدون زباله و بدون کودکان کار مبدل کرد.

/پایان پیام/
 

تصاویر مرتبط