شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

قوامی

حفظ محیط زیست از اولویت های کاری شهرداری باشد

نامزدهای تصدی پست شهرداری قزوین، برنامه های خود را به طور شفاف در مورد استفاده از توانمندی بانوان متخصص در مدیریت شهری اعلام کنند.






به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ سیده منیره قوامی عضو پارلمان محلی قزوین در جلسه علنی شورا با دستورکار بررسی برنامه نامزدهای تصدی شهرداری قزوین با بیان این مطلب اظهار داشت:

محیط زیست امانتی در دست نسل حاضر است و باید برای آیندگان حفظ شود. وی از نامزدهای تصدی پست شهرداری قزوین خواست تا برنامه های خود را در راستای توجه به حفظ محیط زیست و ارائه پیوست‌های زیست- محیطی و اجتماعی ارائه کنند.

:این عضو شورای اسلامی شهر قزوین بر لزوم ارائه پیوست‌های زیست- محیطی در پروژه های شهری و توجه بیشتر شهرداری به این موضوع تأکید کرد.

قوامی، خواستار توجه به مدیریت زنان در شهرداری شد وگفت: مدیریت بانوان در شهرداری دچار چالش شده و لازم است برنامه نامزدهای تصدی پست شهرداری قزوین در این خصوص به طور شفاف اعلام شود.

توجه به حوزه گردشگری و اطلاع از برنامه پنج ساله دوم شهرداری قزوین از مواردی بود که این عضو شورا خواستار ارائه توضیحات ازسوی نامزدهای تصدی پست شهرداری قزوین شد.
 

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط