شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

فصیحی رامندی

نامزدهای پست شهرداری قزوین شرایط لازم را داشته باشند

در دعوت از نامزدهای تصدی پست شهرداری قزوین، به شرایط احراز مندرج در آیین نامه ها توجه شود.به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین فرج اله فصیحی رامندی عضو شورای شهر در جلسه علنی شورا که با دستور کار بررسی برنامه نامزدهای تصدی شهرداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت:

طبق آیین‌نامه، شرایط احراز پست شهرداری برای شهرهای 200تا500 هزار نفر جمعیت برخورداری از سابقه 7 ساله در پست های مدیریت میانی در کشور است که در این آیین نامه مدیریت میانی بر اساس مدیرکل، معاون یا معاونین سازمانها و موسسات دولتی و مراکز مستقل تعریف می شود.

وی تاکید کرد: برای پرهیز از فرصت سوزی و فوت وقت، باید از کسانی که اولین شرایط احراز را دارند برای بیان برنامه ها به شورا دعوت شود.

این عضو شورای شهر قزوین در این جلسه، از غلامحسن شیری یکی از نامزدهای تصدی پست شهرداری قزوین خواست، دیدگاه هایش را در خصوص چگونگی برقراری تعامل با جریان‌های سیاسی و تاثیرگذاری آنها بر تصمیمات و استقلال عمل خود بیان کند.
 

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط