شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

یوسفی:

لزوم تغییر رویکرد به حضور بانوان در سطوح مدیریتی

نیازمند دیدگاه مثبت مدیران به استفاده از بانوان در مدیریت شهری و حمایت از جایگاه واقعی آنان در جامعه هستیم.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ زهرا یوسفی، رییس کمیسیون خدمات شهری پارلمان محلی، طی سخنانی در جلسه علنی شورا با دستور کار بررسی برنامه نامزدهای تصدی پست شهرداری قزوین، ضمن تبیین اهمیت حضور بانوان در سطوح مدیریتی شهرداری تأکید کرد:

دیدگاه مدیریت ارشد یک مجموعه در انتخاب مدیر زن توانمند، موضوع مهمی است که باید در شهرداری قزوین نیز وجود داشته باشد.

وی افزود: بانوانی که نمایندگانی از جنس خود را برای حضور درشورا انتخاب کرده اند، انتظار دارند که از جایگاه آنها در جامعه حمایت شود؛ بنابراین رویکرد مثبت شهردار قزوین نسبت به جایگاه زنان در مدیریت شهر حائز اهمیت است.

به گفته این عضو شورای شهر قزوین، زنان سهم 50 درصدی درجامعه دارند و باید به حضورشان در سطوح مدیریتی و ایفای نقش آنان در جامعه توجه ویژه ای داشت.

وی یادآور شد: بیشتر مراجعین شهرداری و شورای شهر را بانوان تشکیل می دهند؛ از همین رو حضور مدیری از جنس آنان که دغدغه هایشان را می شناسد و می تواند به این دغدغه ها پاسخ دهد، از اهمیت زیادی برخوردار است.

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قزوین، با انتقاد از نگاه ذره بینی به مدیریت بانوان تصریح کرد: پروسه انتخاب مدیران مرد آسان است؛ درحالی که برای انتخاب یک مدیر زن موانع زیادی وجود دارد؛ از همین رو تغییر نگرش در این خصوص ضروری است و باید افراد توانمند براساس شایستگی و فارغ از موضوعات جنسیتی در جایگاه واقعی خود قرار گیرند.

یوسفی در پایان خاطرنشان کرد: حضور زنان در پست‌های مدیریتی هیچ منع قانونی شرعی و عرفی ندارد و فقط باید دیدگاه مثبت مدیریت ارشد مجموعه در این خصوص وجود داشته باشد.
 

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط