شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین:

کمیسیون تلفیق املاک، ترافیک و خدمات شهری برگزار شد.

کمیسیون تلفیق املاک، ترافیک و خدمات شهری شورای اسلامی شهر قزوین به ریاست مهدی عبدالرزاقی برگزار شد.بررسی لایحه اصلاح نرخ پارکینگ های عمومی اولین دستور کار این کمیسیون بود که با حضور مسئولین مربوطه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر شد شهرداری لایحه جدیدی را به کمیسیون ارائه کند.

در ادامه لایحه واگذاری مازاد خط پروژه به برخی از متقاضیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان نیز با لایحه شهرداری قزوين در خصوص افزایش عوارض کیوسک ها مورد موافقت قرار كرفت و مقرر شد هر ساله ۱۵ درصد افزایش نرخ ثابت داشته باشد.


/پایان پیام/

تصاویر مرتبط