یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین

کمیسیون فرهنگی و ورزشی برگزار شد.

کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای شهر به ریاست مهدیه سادات قافله باشی برگزار شد.

بررسی درخواست هیات هندبال استان اولین دستور کار این جلسه بود که با حضور مسئولین مربوطه مورد بحث قرار گرفت و مقرر گردید در صورت امکان درخواست هیات نامبرده به صورت لایحه به کمیسیون ارائه گردد تا تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

ادامه جلسه با حضور انجمن هنرهای تجسمی استان ادامه یافت و درخواستانها مبنی بر برگزاری اولین هفته تصویرگری با موضوع حمایت از طبیعت و وحیاط وحش مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با نظر مثبت کمیسیون مقرر شد تا پس از جلسات كارشناسي به شوراي شهر لازم ارجاع گردد.

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط