شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین:

کمیسیون عمران و امور زیربنایی برگزار شد.

کمیسیون عمران و امور زیربنایی به ریاست مهدی عبدالرزاقی برگزار شد. بررسی پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی مناطق سه گانه شهرداری قزوین در سال 98 دستور کار این جلسه بود که با حضور مدیران مناطق و کارشناسان مربوطه مورد بحث قرار گرفت

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط