چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین

سیده منیره قوامی رئیس شورای اسلامی شهرستان قزوین شد.

در جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان قزوین، دکتر سیده منیره قوامی با رای تمامی اعضا بعنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان قزوین انتخاب شد.

تصاویر مرتبط