یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین:

هیئت رئیسه کمیسیون خدمات شهری مشخص شد.

اولین جلسه کمیسیون خدمات شهری در سومین سال از فعالیت شورای پنجم برگزار شد.بر اساس انتخابات برگزار شده هیئت رئیسه این کمیسیون به شرح ذیل است:

زهرا یوسفی به عنوان رئیس
مهدیه سادات قافله باشی به عنوان نایب رئیس
مهدی عبدالرزاقی به عنوان دبیر انتخاب شدند.

/پایان پیام/
 

تصاویر مرتبط