یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین:

هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی و ورزشی انتخاب شد.

اولین جلسه کمیسیون فرهنگی و ورزشی در سومین سال از فعالیت شورای پنجم برگزار شد.بر اساس انتخابات برگزار شده هیئت رئیسه این کمیسیون به شرح ذیل است:

مهدیه سادات قافله باشی به عنوان رئیس
سعید دقیقی به عنوان نایب رئیس
زهرا یوسفی به عنوان دبیر انتخاب شدند.

گفتنی است تمامی موضوعات مربوط به بحث ورزش در این کمیسیون مورد بررسی قرار میگیرد.

/پایان پیام/
 

تصاویر مرتبط