شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین:

هیئت رئیسه کمیسیون عمران و امور زیربنایی مشخص شد.

اولین جلسه کمیسیون عمران، شهرسازی و ترافیک و امور زیربنایی در سومین سال از فعالیت شورای پنجم برگزار شد.


بر اساس انتخابات برگزار شده هیئت رئیسه و اعضای این کمیسیون به شرح ذیل است:

مهدی عبدالرزاقی به عنوان رئیس
سعید دقیقی به عنوان نایب رئیس
مهدیه سادات قافله باشی به عنوان دبیر
حکمت اله داودی به عنوان عضو انتخاب شدند.

 

بررسی وضعیت طرح تفصیلی و طرح جامع شهر قزوین اولین دستور کار این کمیسیون بود که با حضور مسئولین مربوطه صورت پذیرفت و مقرر گردید تا معاونت معماری و شهرسازی در راستای شفاف سازی در صحن علنی شورا به ارائه گزارش عملکرد خود بپردازد.


همچنین در پایان تعرفه آراء کمیسیون ماده 100 در سال97 و 98 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


/پایان پیام/

تصاویر مرتبط