شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

فصیحی رامندی:

برقراری عدالت درتوزیع کمیسونهای تخصصی شورا رعایت شود

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، فرج اله فصیحی رامندی عضو شورای شهر درجلسه علنی پارلمان محلی که با دستور کار انتخابات اعضای کمیسیون های تخصصی شورا برگزار شد اظهار کرد:
پیشنهاد می شود 8 کمیسیون تشکیل شود تا هرکدام از اعضای شورا در یکی از کمیسیون ها رییس باشند.

وی افزود: اینکه یک عضو شورا در هیچ کدام از کمیسیونها مسئولیت نداشته باشد هم از جهات افکار عمومی و از جهت شخصی خوب نیست.

به گفته این عضو شورا بهتر است تا کمیسیون ورزش تشکیل شود و از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی تفکیک گردد و مجددا این کمیسیون را داشته باشیم حتی اکر با سه عضو تشکیل شود.


/پایان پیام/

تصاویر مرتبط