شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

برگزاری انتخابات اعضای کمیسیونهای تخصصی شورای اسلامی شهر قزوین

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرقزوین، در جلسه علنی پارلمان محلی انتخابات کمیسیون های تخصصی شورا برگزار و اعضای این کمیسیون ها با رای هر ۹ عضو شورا مشخص شدند که انتخاب هییت رئیسه آن ها پس از برگزاری کمیسیون رای گیری و اعلام خواهد شد.

مهدی عبدالرزاقی، مهدیه سادات قافله باشی و زهرا یوسفی به عنوان اعضای کمیسون خدمات شهر ی با تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قزوین انتخاب شدند.

مهدی عبدالرزاقی، سعید دقیقی و حکمت اله داودی به عنوان اعضای کمیسیون عمران، شهرسازی و ترافیک شورای شهر قزوین انتخاب شدند.

حکمت اله داودی، احد چگینی، فرج اله فصیحی رامندی و سیده منیره قوامی به عنوان اعضای کمیسیون حقوقی، بازرسی و نظارت با تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قزوین انتخاب شدند.

مهدیه سادات قافله باشی، سعید دقیقی و زهرا یوسفی به عنوان اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قزوین انتخاب شدند.

فرج اله فصیحی رامندی، محسن حق شناس، سیده منیره قوامی و احد چگینی به عنوان اعضای کمیسیون مالی، اقتصادی و برنامه ریزی با تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قزوین انتخاب شدند.

سیده منیره قوامی، محسن حق شناس، زهرا یوسفی و فرج الله فصیحی رامندی با تصیویب اعضای شورای اسلامی شهر قزوین به عضویت کمیسیون بهداشت و محیط زیست درآمدند.

مهدیه سادات قافله باشی، مهدی عبدالرزاقی و سعید دقیقی به عنوان اعضای کمیسیون املاک و مستغلات با تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قزوین انتخاب شدند.

سعید دقیقی با رای اعضای شورا بعنوان نماینده شورا درکمیته فنی انتخاب شد.

احد چگینی نیز با رای اعضا بعنوان نماینده در نظام وظیفه انتخاب شد.

در کمیته شورایاریها نیز سعید دقیقی، محسن حق شناس، سیده منیره قوامی مهدیه سادات قافله باشی، مهدی عبدالرزاقی، زهرا یوسفی و احد چگینی عضو شدند.

اعضای سایر کمیته های شورای شهر قزوین نیز طبق سالهای گذشته بدون تغییر باقی ماند.

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط