شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۲

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین:

جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر قزوین برگزار شد. در جلسه غیر علنی امشب شورای شهر انتخاب هیئت رئیسه پارلمان محلی با حضور هر ۹ عضو شورا برگزار شد، که با رای اعضای شورای شهر:

حکمت اله داودی به عنوان "رئیس"

مهدی عبدالرزاقی به عنوان "نائب رئیس"

مهدیه سادات قافله باشی به عنوان "سخنگو"

مهدیه سادات قافله باشی به عنوان "منشی" پارلمان محلی، به مدت یکسال انتخاب شدند.

تصاویر مرتبط