شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین:

سخنگوی پارلمان محلی خواستار پیگیری احداث المان شهدای مفقود الاثر در قزوین شد.

دکتر سیده منیره قوامی رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری پارلمان محلی در جلسه علنی صحن شورا که با دستور کار گزارش عملکرد سازمانهای ارامستان و عمران شهرداری قزوین برگزار شد اظهار کرد:
ساخت المان شهدای مفقودالاثر در قزوین باید مورد پیگیری و در دستور کار قرار گیرد چرا که مهمانانی وارد استان می شوند و خواهان ادای احترام و تقدیم گل به مقام این شهدا هستند جایگاهی برای این منظور وجود ندارد.

وی همچنین خواستار در دستور کار قرار گرفتن اجرای فضای سبز و گلکاری در ارامستان نوبلی شد.

قوامی همچنین از مدیرعامل ارامستانها خواست درخصوص درامدها و هزینه های عمرانی و جاری سازمان توضیحات بیشتری ارایه کند.

تصاویر مرتبط