شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

دقیقی:

ضرورت در اولویت قرار گرفتن نواحی منفصل شهری در نهضت شبانه اسفالت

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین،سعید دقیقی عضو شورای شهر در جلسه علنی شورا که با دستور کار ارایه گزارش کار سازمان عمران شهرداری قزوین برگزارشد اظهارکرد:

ضرورت دارد مناطقی مانند چوبیندر و مشعلدار و مناطق منفصل شهری در اولویت نهضت شبانه اسفالت قرار گیرند.

وی افزود: همچنین با توجه به گزارشهای مردمی و بازدیدهای انجام شده در ناصراباد کوچه ها وضعیت خوبی به لحاظ اسفالت ندارند و لازم است دراین خصوص اقدام شود.

عضو پارلمان محلی قزوین در ادامه خاطرنشان کرد: اسفالت محور نسیم شمال که از محورهای مهم شهر است قرار بود در تیرماه انجام شود اما همچنان مسکوت مانده که ضرورت دارد هرچه سریع تر این پروژه اغاز شود.

دقیقی خواستار تعیین تکلیف هر چه سریعتر وضعیت تیم داری شهرداری شد و گفت: زمان بسیار مهم است و اگر تا شروع فصل این موضوع مشخص نشود نمیتوانیم تیمی برای فعالیت داشته باشیم. بایستی به انتظارات جامعه ورزش که کوچک هم نیستند توجه کنیم.

وی از کمیسیون ورزش و سلامت شورا خواست تااین موضوع در این کمیسیون بررسی شود.

وی در بخش دیگری از این جلسه که به بررسی لوایح شهرداری پرداخته شد در خصوص توافق شهرداری با مالکین زمین در بلوار 55 متری گفت: توافق می تواند باعث ازاد شدن پلاکهای شهرداری و درامدزایی بابت فروش این پلاک ها شود.
/پایان پیام/

تصاویر مرتبط