سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین

کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر برگزار شد.

کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر قزوین به ریاست دکتر سیده منیره قوامی برگزار شد.

به منظور ساماندهی صنوف کارگاهی و شروع انتفاع شهرداری از مجتمع کارگاهی بیدستان پس از بحث و بررسی و تبادل نظرات فی مابین، مقرر گردید کلیه اسناد مدارک و نقشه های مربوط به مجتمع مذکور و میزان متراژ واقعی قابل استفاده و بهره برداری، توسط کارشناسان شهرداری بر آورد و در اختیار اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قرار گرفته تا آن اداره ظرف مدت ۴۰ روز پس از ارزیابی نسبت به اعلام مبلغ محاسبه شده با جمیع جهات به شورا شهرداری اقدام نماید.

ارائه گزارش عملکرد معاونت‌ها و سازمان‌های شهرداری در خصوص فعالیت های زیست محیطی آنها برای انتخاب مدیران برتر در راستای حفظ محیط زیست دومین دستور کار این جلسه بود که با حضور مدیران و معاونین مجموعه مدیریت شهری در خصوص آن بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید تا یک پروژه شاخص شهرداری انتخاب و معرفی شود.
/پایان پیام/

تصاویر مرتبط