شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۴

عبدالرزاقی عنوان کرد:

‍ نگاه ویژه شورا به سلامت شهروندان قزوینی.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، مهدی عبدالرزاقی نایب رییس شورا در جلسه علنی پارلمان محلی که با حضور رییس مرکز بهداشت شهید بلندیان برگزار شد طی سخنانی با اشاره به اینکه شورای شهر نگاه ویژه ای به سلامت شهروندان دارد تاکیدکرد:

شورای پنجم نگاه خاصی به موضوع سلامت و ورزش دارد چرا که این دو موضوع با سلامت شهروندان رابطه مستقیمی دارند.

وی ادامه داد:در راستای توسعه ورزش روزانه و همگانی ایستگاه های ورزش از 16 به 50 ایستگاه در سطح شهر افزایش یافته است و این نشان دهنده اهمیت این مقوله در نگاه اعضای شوراست.

نایب رییس شورای اسلامی شهر تصریح کرد: لازم است در بحث سلامت، آموزش و اطلاع رسانی های گسترده ای در سطح جامعه انجام شود.
 
عبدالرزاقی در بخش دیگری از این جلسه شورای شهر که به بررسی افزایش نرخ حق بیمه تامین اجتماعی در خصوص صدور پروانه ساختمانی برای مالک و یا مسکن سازان پرداخته شد در سخنانی با ذکر این سوال که چرا سازمان تامین اجتماعی حق بیمه دریافت می کند ولی هیچ گونه خدماتی به ساختمان سازان ارائه نمی دهد تاکیدکرد:

ساختمان سازان تولیدکننده مسکن هستند و بایستی از آنان در این شهر حمایت شود.
 

وی تصریح کرد: شهرداری در قبال صدور پروانه خدماتی ارائه میکند اما جای سوال است که تامین اجتماعی که این حق بیمه را دریافت میکند چه خدماتی ارایه می دهد؟

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط