سه‌شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۱

شوراي اسلامي شهر قزوين تصويب كرد؛

ممنوعيت توافق شهرداري قزوين با مالكان بالاي اتوبان قزوين - زنجان

حريم مسكوني بالاي اتوبان قزوين - زنجان با اولويت ساماندهي تعاوني‌هاي مسكن مشخص شده است و تا ?? سال آينده كاربري مسكوني در آن افزايش نمي‌يابد.

 

برابر مصويه شماره 498مورخ 24 بهمن ماه سال 91 اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين كه به اتفاق آراء 9 عضو حاضر ممنوعيت توافق شهرداري قزوين بامالكان بالاي اتوبان قزوين - زنجان به تصويب رسيد. بنابراين گزارش؛ با توجه به طرح جامع شهر قزوين كه تنها كاربري مسكوني براي محدوده شمال اتوبان را در سايت 330هكتاري روستاي چهارگانه و با اولويت ساماندهي و جابجايي تعاوني هاي مسكن منظور كرده است و همچنين بر اساس مطالعات جمعيتي طرح جامع براي افق 25 ساله با اعمال ضريب رشد طبيعي جمعيت، نيازي به افزايش كاربري مسكوني در اين محدوده نمي باشد، بنابراين با توجه به جميع جهات، شهرداري مجاز به توافق با مالكين اراضي براي افزايش كاربري مسكوني در محدوده شمال اتوبان قزوين-زنجان نخواهد بود.

 

تصاویر مرتبط