دوشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

رئيس کميسيون برنامه و بودجه شورا؛

انتخاب حسابرسان مالي، گامي مؤثر براي شفاف سازي هزينه ها

انتخاب حسابرسان مالي از سوي شوراي شهر، گامي موثر براي شفاف سازي منابع مالي شهرداري است.

 

 

حامد کبودوند رئيس کميسيون برنامه و بودجه شورا با تأکيد بر اين مطلب اظهار داشت: اين موضوع، از برنامه هايي است که به منظور شفاف سازي مالي در شوراي سوم با جديت در دستور کار قرار گرفته است تا بتوانيم به خوبي پاسخگوي مطالبات مردمي باشيم.
وي به مزاياي وجود حسابرسان مالي اشاره و تصريح کرد: اين روند موجب افزايش دقت توسط متصديان مربوطه در حوزه مالي به منظور کاهش خطا و توجه به امور و نظارت بر سيستم هاي بودجه اي سازمان ها و ارزيابي بازده سرمايه گذاري ها مي شود.
کبودوند اداره مطلوب شهرها وارايه خدمات مناسب به شهروندان از سوي شهرداري را مستلزم ايجاد درآمدهاي پايدار ذکر کرد و افزود: توجه به اين رويکرد، يکي از مقوله هاي مهم مديريت شهري است که شهرداري بايد با اجراي امور مشارکتي و جذب بخش خصوصي، در تحقق آن اهتمام ورزد و فقط به ساخت و ساز هاي شهري بسنده نکند.
رئيس کميسيون برنامه و بودجه شورا ادامه داد: دستيابي به سياست خود کفايي در شهرداري، يکي از موضوعاتي است که در قزوين نيز بايد مورد توجه قرار گيرد و با استفاده از نظرات کارشناسي شده نسبت به اجراي آن اقدام کرد تا با پشتوانه مالي، بهتر در مسير توسعه و تحقق اهداف مورد نظر گام برداشت.
وي بودجه را يکي از ابزارهاي مهم در مديريت شهري دانست و اظهار داشت: اهميت اين موضوع در شهرداري به عنوان يک حکومت محلي بيشتر است چراکه از يک سو با برخي نيازهاي نامحدود و از سوي ديگر با منابع  محدود درآمدي براي پاسخگويي به اين مطالبات روبه رو هستند. از همين رو بايد با اولويت بندي امور، خدمات کيفي و مطلوب به شهروندان ارائه شود.
اين مقام مسئول، از افزايش سهم هزينه هاي عمراني در بودجه سال آينده خبر داد و افزود: در چند سال اخير، سهم هزينه هاي جاري در بودجه شهرداري، همواره زير 30 درصد کل بودجه بوده است که اين امر، نقطه عطفي به منظور توسعه همگون و قرار گرفتن در مسير تحول محسوب مي شود.
وي با اشاره به ارائه بودجه سال 92 به شورا تصريح کرد: در راستاي تدوين بودجه، تا کنون نشست هاي مشترکي برگزار شده است اما در تفسير و تعيين هر سياستي،  به طور قطع تفاوت نگرش و سليقه وجود دارد که شوراي شهر و شهرداري نيز از آن مستثني نيست. اما تلاش براي رسيدن به نقطه مشترک در اين رويه مورد توجه قرار گرفته است تا سياست هاي مورد نظر، تا حد ممکن پيش بيني و اجرايي شود.
 اين عضو شورا ادامه داد: يکي از سياست هاي مورد تأکيد شورا، تمرکز بر اتمام پروژه هاي نيمه تمام و شروع نشدن پروژه جديد است که اين امر در راستاي به سرانجام رسيدن طرح هاي شهري و پاسخگويي به صبر و اعتماد مردم به مجموعه مديريت شهري است.
کبودوند تفاوت سليقه، نبود آگاهي کامل، وجود برخي از مشکلات، عدم باور درست از کليات بودجه و شفافيت در برخي امور را از موانع تفريغ و تدوين بودجه بر شمرد واظهار د اشت: ارتقاء سطح علمي، تلاش براي رسيدن به يک باور مشترک و نزديک نمودن خواسته هاي مجموعه مديريت شهري  به همديگر براي ايجاد شهري متعالي، لازمه رفع اين مشکلات است.
وي ادامه داد: شهرداري قزوين در چند سال اخير با همکاري شورا تلاش زيادي براي مستند سازي، ارائه اطلاعات شفاف در همه حوزه ها به خصوص بخش مالي و انجام هماهنگي هاي لازم نموده است که اين رويه مطلوب مي باشد.
 کبودوند در خاتمه اظهار داشت: تمام تلاش شوراي شهر، تصويب بودجه اي است که علاوه بر خدمات رساني مطلوب به شهروندان، روند پيشرفت شهر نيز ادامه يابد که در اين مسير همراهي مردم پشتوانه اي عظيم براي اين نهاد مردمي محسوب مي شود.
 

تصاویر مرتبط