دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

سخنگوی پارلمان محلی:

سیاستگزاری مجموعه مدیریت شهری باید به گونه ای باشد که موجب افزایش نشاط اجتماعی شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، دکتر سیده منیره قوامی سخنگوی شورای شهر در جشن پایان سال هیات اسکیت استان قزوین، گفت:

جوانان بخش اعظم هرم جمعيتی جامعه را تشكیل می‌دهند، ورزش و تفريح از نيازهای اصلی و اساسی آن‌ها است كه مديران شهری باید به آن توجه ویژه داشته باشند.

وی افزود:برخی از تفريحات ورزشی مانند اسكيت نقش موثری در نشاط اجتماعی و افزايش كيفيت زندگی شهروندان به ويژه جوانان دارد، لذا شهرداری بايد سياست‌ها و ريل‌گذاری‌های فرهنگی و اجتماعی را به گونه‌ای تنظيم كند تا شهروندان، ورزش را در سبد نيازهای اساسی خانوار قرار دهند كه دستاورد آن ايجاد نشاط اجتماعی خواهد بود.

دکتر قوامی اضافه کرد: سیاستگزاری مجموعه مدیریت شهری باید به گونه ای باشد که موجب افزایش نشاط اجتماعی شود. در همین راستا شورای پنجم در سال گذشته برای ورزش‌های همگانی، ۳/۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داد که این مبلغ را برای سال آینده به ۵ میلیارد تومان افزایش داده ایم.

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط