پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۱۲

با محوريت توجه به بافت جنوب شهر و محلات آسيب پذير؛

بودجه 368 ميليارد و 742 ميليون توماني سال 92 شهرداري به شورا تقديم شد

بودجه 368 ميليارد و 742 ميليون و 200 هزار توماني شهرداري قزوين و سازمان هاي وابسته، با اختصاص سهم 24 درصدي به هزينه هاي جاري و 76 درصد به هزينه هاي عمراني به شوراي اسلامي شهر قزوين تقديم شد.

 

مسعود نصرتي شهردار قزوين با اشاره به بودجه 368 ميليارد و 742 ميليون و 200 هزار توماني سال آينده شهرداري تصريح کرد: سهم هزينه هاي جاري 87 ميليارد و 700 ميليون تومان و سهم هزينه هاي عمراني 280 ميليارد تومان مي باشد که افزايش سهم هزينه هاي عمراني، در راستاي ادامه روند تحولي شهر قزوين و رفاه حال شهروندان مي باشد.
افزايش 11 در صدي بودجه
 نصرتي با بيان اين كه بودجه سال 92 با توجه به ويژگي هاي خاص كه در اين مقطع زماني وجود دارد تدوين شده است، اظهار داشت: افزايش هزينه‌ها و كاهش درآمدها، سال پاياني  خدمت دولت و شوراي شهر و اجرايي كردن فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها، از مؤلفه‌هاي مهمي است كه در تحقق بودجه سال آينده تأثيرگذار خواهد بود.
 اين مقام مسئول از بررسي هاي کارشناسي به منظور تدوين بودجه اي با حداقل خطا ها در شرايط فعلي اقتصادي خبر داد و افزود: اتخاذ راهکار از شوراي شهر، مديران شهرداري، بخش خصوصي و مسئولان شهرداري هاي ديگر، از جمله سياست هايي بود که شهرداري قزوين براي تدوين بودجه سال 92 به طور جدي آن را در سر لوحه کار خود قرار داد.
وي با اشاره به افزايش 11 درصدي بودجه سال آينده نسبت به اصلاح بودجه سال قبل تصريح کرد: اين افزايش در هزينه هاي جاري و عمراني توزيع شده است.
نصرتي با اشاره به کاهش قدرت ريالي پروژه ها در مقايسه با سال هاي قبل اظهار داشت: اين موضوع، يکي از موانع اجراي پروژه هاي عمراني مي باشد اما از آنجايي که توسعه قزوين يکي از دغدغه هاي مجموعه مديريت شهري است، تمام تلاش خود را معطوف به انجام برخي از طرح هاي زير ساختي و ضروري مي کنيم و روند توسعه را متوقف نخواهيم کرد.
وي در ادامه به ويژگي هاي بودجه سال 92 شهرداري قزوين اشاره و تصريح کرد: تکميل پروژه هاي نيمه تمام و در دستور کار قرار دادن انجام طرح هايي که از ضرورت بالايي برخوردار مي باشند، از جمله مواردي است که مورد توجه قرار گرفته است.
 نظارت بر مديريت هزينه ها وجلوگيري از ريخت و پاش ها
اين مقام مسئول، از نظارت حداکثري بر نحوه هزينه ها به عنوان ديگر اولويت هاي شهرداري خبر داد و افزود: هزينه ها بايد به صورت هوشمندانه و با بررسي جوانب مختلف صرف شود که اين امر در پروژه هاي شهري با تملکات و  خريد هاي به موقع محقق خواهد شد.
نصرتي مشتري مداري را يکي ديگر از سرفصل هاي بودجه سال 92 عنوان کرد و اظهار داشت: ايجاد شرايط تسهيل کننده به منظور ارائه خدمات به شهروندان و از جمله صدور پايان کار و ارائه کاربري هاي لازم، از موضوعاتي است که علاوه بر دستيابي به اين مهم، موجب تحقق کد هاي درآمدي خواهد شد.
شهردار قزوين از توجه به بافت جنوب شهر به عنوان يکي ديگر از ويژگي هاي بودجه سال 92 ياد و تصريح کرد: توجه به محلات آسيب پذير و انجام پروژه هاي لازم در اين نقاط،  از مواردي است که در برنامه هاي سال آينده گنجانده شده است چراکه بهره مندي شهروندان اين نواحي از امکانات توسعه اي و رفاهي خواسته بر حق است و شهرداري خود را موظف به انجام آن مي داند.
وي در ادامه، از جداسازي رديف هاي رفاهي کارمندان شهرداري خبر داد و افزود: اين اقدام به منظور برنامه ريزي مدون و مشخص شدن هزينه هاي رفاهي پرسنل شهرداري در طي سال و ايام مختلف صورت گرفته است.
 اختصاص 70 ميليارد تومان براي برنامه هاي بهبود عبور و مرور شهري
نصرتي به ميزان درصد هايي که در اولويت هاي عمراني، فرهنگي و اجتماعي شهرداري است اشاره و تصريح کرد: سهم برنامه هاي بهبود عبور و مرور شهري 70 ميليارد تومان و  به ميزان 28 درصد مي باشد.
نصرتي در ادامه سهم تأسيسات در آمد زا را 55 ميليارد تومان، معادل 22 درصد ذکر کرد و افزود: سهم برنامه توسعه شهري نيز 49 ميليارد و 700 ميليون تومان، معادل 20 درصد است.
 اين مقام مسئول، سهم ساير تأسيسات و تسهيلات شهري را 36 ميليارد تومان به ميزان 14.5 درصد دانست و ادامه داد: برنامه بهبود محيط شهري 26 ميليارد و 200 ميليون تومان به ميزان 10.5 درصد بودجه مي باشد و هزينه هاي پيش بيني نشده 5 ميليارد و 660 ميليون تومان  معادل 2 درصد است.
شهردار قزوين سهم برنامه ايجاد ساير تأسيسات حفاظتي شهر ها را 2 ميليارد و 900 ميليون تومان  به ميزان يک درصد دانست و افزود: برنامه ايجاد اماکن فرهنگي، ورزشي و توريستي 2 ميليارد و 500 ميليون تومان معادل يک درصد مي باشد و سهم دفع آب هاي سطحي  2 ميليارد و 100 ميليون تومان به ميزان يک درصد مي باشد که در مجموع شهرداري در  9 سرفصل اقدام به هزينه بودجه سال 92 خواهد نمود.
تدوين سياست هاي کلي بودجه 92 با تعامل دو سويه بين شورا و شهرداري
عباس ظاهري رييس شوراي اسلامي شهر قزوين نيز در ادامه با قدرداني از تحويل بودجه سال 92 شهرداري تصريح کرد: اين امر با تلاش و همفکري مجموعه شهرداري  براي تدوين بودجه اي با شرايط فعلي اقتصادي صورت گرفته است.
وي با اشاره به نشست هاي مشترک شورا وشهرداري به منظور تدوين سياست هاي کلي بودجه سال آينده اظهار داشت: تا کنون 5 جلسه مشترک با حضور شهردار و مسئولان مرتبط شهرداري در هيأت رئيسه و صحن شورا به منظور تحقق اين امر برگزار شده است تا درخواست هاي اين نهاد مردمي به خوبي در بودجه سال آينده پيش بيني شود.
وي در ادامه گفت: تعامل مسئولان مرتبط شهري و نمايندگان مجلس، عاملي مهم در تحقق صحيح بودجه است که شهر  را بهتر در مسير توسعه روز افزون خود قرار خواهد داد.
وي در ادامه از خبرنگاران به عنوان ناظران  تحقق بودجه شهرداري نام برد و افرود: فعالان اين عرصه که در واقع نماينده مردم در کنار مسئولان هستند مي توانند در جريان کم و کيف اين موضوع قرار بگيرند و با اطلاع رساني به موقع، نقش مهمي را در تنوير افکار عمومي ايفا نمايند.
لزوم توجه مناطق سه گانه شهرداري به سياست هاي کلي بودجه سال آتي
وي در ادامه با اشاره به لزوم بررسي بودجه در بازه زماني باقي مانده تا پايان سال جاري تصريح کرد: لزوم حضور نماينده اي از سوي شهرداري در اين جلسات، به منظور تسريع در امر بررسي بودجه در کمترين زمان ممکن و با کيفيت مطلوب وجود دارد.
وي بر ضرورت توجه ويژه مناطق سه گانه شهرداري به سياست هاي کلي بودجه سال آينده تأکيد کرد و افزود: با توجه به حجم بالاي امور عمراني و اداري و حضور گسترده مردم در اين بخش ها، اين امر بايد توسط کارمندان و مديران مناطق در سرلوحه برنامه هايشان قرار گيرد.
ظاهري افزود: توجه به موارد مطروحه توسط سازمان ها و واحد هاي شهرداري بايد مورد توجه قرار گيرد تا شاهد اجراي برنامه اي همگون در کل مديريت شهري قزوين باشيم.
وي در ادامه به منظور تسريع در برنامه هاي شهرداري، پيشنهاد تفويض اختيار را داد و افزود: در صورت موافقت فرمانداري و نبود منع قانوني، در صدديم اختيارات شهرداري و کميسيون هاي شورا را افزايش دهيم تا امور بدون اتلاف زمان که يکي از مؤلفه هاي مهم محسوب مي شود، انجام گيرد.
 

 

تصاویر مرتبط