شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین:

کمیسیون تلفیق "ورزش و سلامت" و "املاک و توافقات" شورای شهر به ریاست دکتر زهرا یوسفی برگزار شد.

طی این جلسه درخواست دانشگاه علوم پزشکی در خصوص مساعدت شورای شهر و شهرداری برای کمک به توسعه خدمات درمانی و اورژانس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر یوسفی در این خصوص گفت: یکی از ماموریت‌های مشترک مجموعه مدیریت شهری و دانشگاه علوم پزشکی، ارتقاء وضعيت بهداشت و سلامت شهر وافزايش سواد اجتماعی است. یکی از موثرترين راه‌های مبارزه با بیماری‌ها آموزش است.

وی افزود: بستر همکاری در زمینه آموزش مابین دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری، فراهم است. می‌توان از فضای فرهنگسراهای شهرداری و ظرفيت علمی دانشگاه، برای آموزش در زمینه درمان و سلامت استفاده کرد.

 

تصاویر مرتبط