سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین:

کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری به ریاست دکتر سیده منیره قوامی برگزار شد.

 

طی این جلسه درخواست رئیس دانشگاه علوم پزشکی در رابطه با دفع فاضلاب بیمارستان‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین درخواست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی در خصوص عوارض حفاری جهت فیبر نوری مرکزی اورژانس نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تصاویر مرتبط