چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

رئیس کمیته بانوان شورای شهر:

عدم مشارکت بانوان در فعالیت‌های اقتصادی، مشکلی است که بر سر راه توسعه کشور قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، دکتر سیده منیره قوامی رئیس کمیته بانوان شورای شهر در جلسه مشترک با انجمن کارآفرینی تهران و ربیعی مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری که با موضوع "زنان و کارآفرینی" برگزار شد؛ گفت:

 

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های توسعه یافتگی یک جامعه، میزان اهمیت و اعتباری است که بانوان در آن جامعه از آن برخوردار هستند. در دو سوم ساعات کاری، بانوان مشغول به کار هستند اما فقط یک دهم درآمد و یک صدم اموال و دارائی‌های جهان به آن‌ها اختصاص دارد.

وی افزود: عدم مشارکت بانوان در فعالیت‌های اقتصادی، مشکلی است که بر سر راه توسعه کشور قرار دارد لذا به ضرورت کارآفرینی بانوان باید با افزایش و گسترش فرصت‌های شغلی بر مبنای خلاقیت، جواب مثبت دهیم و از طرفی بانوان دارای طبع لطیف و مادرانه‌ای هستند و باید شغلی را انتخاب کنند که از هر نظر برای آن آمادگی دارند.

دکتر قوامی به تحولات بین المللی دو دهه گذشته در حوزه اقتصاد اشاره کرد و گفت:

مطالعات نشان داده است که از سال ۲۰۰۰ تا کنون دو تحول در اقتصاد بین الملل در حال وقوع است. تحول نخست، رشد چشمگیر و انفجارگونه بانوان کارآفرین و تحول دوم، رشد حجم تجارت بین المللی است. این دو تحول در کنار هم باعث ارتقاء سطح اقتصادی بانوان و در مجموع رشد چشمگیر اقتصاد بسیاری از کشورهای بزرگ شده است. صاحبنظران این تحول را آغاز عصر جدید تجاری در جهان می‌دانند.

عضو شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص توانایی‌های بانوان در حوزه اقتصاد، تاکید کرد:

هلن فیشر، انسان شناس و استاد دانشگاه راتجز، دلیل موفقیت بانوان کارآفرین را در سه نکته مهمِ مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های مردمی و مهارت به کارگیری تفکر شبکه‌ای می‌داند.

دکتر سیده منیره قوامی در ادامه به حضور کانون زنان بازرگان در جلسه پرداخت و گفت:

در مدت کوتاهی که این کانون در قزوین شکل گرفته؛ توانسته رشد چشمگیری داشته و موفقیت‌های زیادی کسب کند. امیدوارم این نشست کمک کند تا بتوانیم با انجمن زنان کارآفرین همکاری داشته باشیم تا شاهد یک هم‌افزائی در حوزه تجاری بانوان داشته باشیم.

تصاویر مرتبط