سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین:

کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری به ریاست دکتر سیده منیره قوامی برگزار شد.

بررسی سیاست های کلی بودجه سازمانهای تحت حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین دستور کار این کمیسیون بود که با حضور مسئولین مربوطه مورد بحث قرار گرفت.

دکتر قوامی به بودجه در نظر گرفته شده برای ساماندهی سایت محمد آباد اشاره کرد و گفت:

 ساماندهی سایت محمد آباد نیاز به بودجه استانی دارد و شهرداری به تنهایی نمیتواند از پس هزینه های آن بر بیاید.

رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری تاکید کرد:

 مجموعه مدیریت شهری برای خدمات رساندن به شهروندان نیاز به تحکیم امور زیر بنایی دارد، هم‌چنین سازمان آتشنشانی برای شورای پنجم از اهمییت ویژه ای برخوردار است که در برنامه ریزی بودجه باید به آن توجه داشت‌.

وی در پايان خواستار بازنگری و اصلاح بودجه در نظر گرفته شده برای معاونت خدمات شهری و سازمان های متبوع آن شد.

 

تصاویر مرتبط