سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین:

کمیسیون مالی و اقتصادی به ریاست فرج اله فصیحی رامندی برگزار شد.

 

 در این جلسه گزارش حسابرسی سازمان آمار، فن آوری و اطلاعات با حضور مدیرعامل این سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بررسی گزارش حسابرسی سازمان خدمات طراحی دیگر دستور کار کمیسیون مالی و اقتصادی بود که با حضور مسئولین مربوطه در خصوص آن بحث شد.

در پایان گزارش حسابرسی سازمان آرامستان ها و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تصاویر مرتبط