شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین:

کمیسیون املاک و توافقات شورای شهر به ریاست احد چگینی برگزار شد.

 

طی این جلسه لوایح توافق با مالکین مناطق یک، دو و سه شهرداری با حضور مسئولین املاک و همچنین امور حقوقی شهرداری، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

احد چگینی رئیس کمیسیون املاک و توافقات پارلمان محلی در خلال بررسی لوایح شهرداری گفت:

مسئولین املاک شهرداری مناطق  باید وحدت رویه را در امور این حوزه در دستور کار و اولویت توافقات قرار دهند تا شهرداری ضمن رعایت عدالت، حقی از شهروندی ضایع نکند.

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط