سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

حق شناس:

بسیاری از شهرهای مترقی‌تر از قزوین نیز می‌توانند از برنامه پنج ساله دوم شهرداری قزوین استفاده کنند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلای شهر قزوین محسن حق‌شناس عضو شورای شهر در جلسه علنی پارلمان محلی در خصوص ارائه برنامه پنج ساله دوم شهرداری، گفت:

برنامه مهم است اما برنامه پذیری موضوع مهم تری است و باید جدای از تدوین برنامه به آن پرداخته شود. شرط اصلی برنامه پذیری در گام اول گره خوردن بودجه، متناسب با برنامه خواهد بود‌ و سپس عملکرد مدیران شهرداری باید متناسب با برنامه تبیین شده باشد و به آن اعتقاد داشته باشند. همچنین ارزشیابی مدیران بر اساس میزان موفقیت در نیل به اهداف برنامه باشد.

وی افزود: برنامه پنج ساله دوم شهرداری برنامه کاملی است و بسیاری از شهرهای مترقی‌تر از قزوین نیز می‌توانند از این برنامه استفاده کنند.

حق‌شناس در ادامه یادآور عقب بودن شهرداری از برنامه پنج ساله دوم شد و گفت:

سال پایه را ۹۵ در نظر گرفتیم اما در سال ۹۶ آمار واقعی حوزه‌های مختلف درج شده است. در واقع فقط در برخی از آیتم های سال ۹۷ از برنامه پنج ساله دوم عقب هستیم.

عضو شورای اسلامی شهر قزوین بیان داشت: این ما نیستیم که به سمت آینده می رویم بلکه آینده است که به سمت ما خواهد آمد و ما باید خود را مجهز به رفتار در آینده کنیم. یکی از این موارد حرکت به سمت برنامه محوری است. اگر برنامه نداشته باشیم، همیشه خود را در مسیر می دانیم و فقط زمانی می‌توان انحراف را تشخیص داد که شاخصی وجود داشته باشد.

محسن حق‌شناس به وابستگی بودجه و برنامه پرداخت و گفت: الویت‌های واقعی شهرداری باید در اجرای برنامه پنج ساله در نظر گرفته شوند. باید با واقعیت‌ها همسو شویم و بر اساس واقعیات مسیر را طی کنیم.

عضو پارلمان محلی شهر در پایان به عدم برخورد جدی با سد معبر انتقاد کرد و گفت:

نباید در بازار مسلمانان شرایط به گونه‌ای باشد که گاهی راه برای عبور یک نفر نیز باز نباشد. این مشکل در چهارراه مولوی و بازار نمود بیشتری دارد که باید در این خصوص اقدامات موثرتری صورت داده شود تا حق شهروندی مردم نیز که همانا امنیت در تردد است؛ احیا شود.

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط