سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

فصیحی رامندی:

یکی از نکاتی که همیشه مورد توجه اعضا شورا بوده کوچک سازی و چابکسازی شهرداری است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین فرج الله فصیحی‌رامندی رئیس کمیسیون مالی و اقتصادی در جلسه علنی پارلمان محلی گفت:

یکی از خواسته های به حق مردم شهرک چوبیندر جداسازی راه دسترسی زندان از راه عمومی است که سال گذشته به اتفاق ریاست محترم دادگستری و دادستان سابق و رئیس زندان ها از محل بازدید به عمل آمد و مقرر شد مطالعه و اجرای آن صورت پذیرد. اما در این خصوص اقدامی صورت نگرفته است اکنون که در آستانه تدوین بودجه قرار داریم پیش بینی اعتبار مورد نیاز به عمل آید و در سال ۹۸ اجرائی گردد.

وی افزود: در بودجه سال جاری اعتبار تملک رمپ پل ابوترابی پیش بینی شده است. با گذشت ۹ ماه از سال اجرائی نشده است. یادآوری می‌کنم در این خصوص اقدام گردد و تغییر و تحول شهرداران مناطق و جایگزینی افراد موجب تاخیر پروژه‌ها نشود.

رییس کمیسیون مالی و اقتصادی در خصوص چابکسازی شهرداری گفت:

یکی از نکاتی که همیشه مورد توجه اعضا شورا بوده کوچک سازی و چابکسازی شهرداری است. ساختار جدید از سوی وزارت کشور ابلاغ شده و تعداد معاونت‌ها از ۹ عدد به ۵ معاونت کاهش یافته است. از شهردار و معاونت برنامه ریزی می‌خواهم که در آستانه تدوین بودجه سال ۹۸ نسبت به اصلاح ساختار و تدوین آن برهمین اساس اقدام نماید.

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط